Einstein & Co in het nieuwe schooljaar

Net als vorig schooljaar starten we dit jaar weer met Einstein & Co. Einstein & Co is bedoeld voor (hoog)begaafde leerlingen waarvan is vastgesteld door onderzoek dat zij behoefte hebben aan andere uitdagingen en het ontmoeten van meer ontwikkelingsgelijken. Einstein & Co vindt plaats buiten de groep op vrijdagochtend en duurt per groep 1,5 uur. Het kan zijn dat door omstandigheden geschoven wordt met de dag of met de tijd waarop Einstein en Co plaatsvindt. De ouders van leerlingen die deelnemen zijn hiervan op de hoogte. Leerlingen die deelnemen aan Einstein & Co volgen in de groep een gecompacte leerroute en krijgen daarnaast verrijkingsactiviteiten. We zijn vorig jaar gestart met Einstein & Co bovenbouw. In de middenbouw hebben we met name gefocust op signalering en diagnostiek van deze leerlingen. Dit jaar starten we ook met Einstein & Co middenbouw. Hierbij is bewust gekozen om groep 3 nog niet te laten deelnemen bij de start van het schooljaar. We evalueren in december met elkaar of enkele leerlingen van groep 3 ook zullen instromen. Tussentijdse instroom van leerlingen in Einstein en Co is mogelijk na onderzoek en overleg. Tijdens bijeenkomsten van Einstein & Co focussen we op uitdagende spel- en denkactiviteiten. De bijeenkomsten worden verzorgd door Ilja.

Wanneer u meer informatie wilt over de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen op basisschool Wandelbos of over Einstein en Co, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Ilja.hoogenberg@xpectprimair.nl

Scroll naar boven