Nieuwe OPR leden gezocht

Bent u geïnteresseerd in het schoolgebeuren?

Wilt u tijd vrij maken om mee te denken en te praten over beleid van extra ondersteuning aan kinderen?

Voor het nieuwe schooljaar is de OPR op zoek naar:

  • 3 OPR-leden namens de oudergeleding regulier onderwijs
  • 3 OPR-leden namens de personeelsgeleding regulier onderwijs

Wat doet een OPR lid?

  1. We praten mee over en hebben invloed op de manier waarop het beleid in de regio voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt;
  2. We denken mee over de manier waarop extra ondersteuning aan kinderen geboden kan worden;
  3. We bouwen kennis en kunde op over het bredere netwerk van scholen;
  4. We bouwen kennis op over Passend Onderwijs.

Tijdsinvestering

De OPR vergadert minimaal 6 x per jaar, 2 uur per keer. U wordt geacht voor de vergadering de toegezonden stukken te lezen. Naast de vergadertijd kan het zijn dat er bepaalde actiepunten uitgevoerd moeten worden.

Interesse voor kandidatuur?

Geïnteresseerde kandidaten melden zichzelf direct aan via het mailadres van onze penningmeester: m.verheijen@plein013.nl vóór 15 april as.!

De beschikbaar gestelde kandidaten ontvangen via de mail een uitnodiging om een korte persoonlijke motivatie op te stellen.

Indien er meer kandidaten zijn dan plaatsen per geleding dan zal er een verkiezing plaatsvinden.
Op 8 mei 2017 ontvangen dan alle MR-en een kieslijst.

Voor meer informatie zie: http://www.plein013.nl/voor-ouders/wetten-en-regels/ondersteuningsplanraad/

Vergoeding

Ouders
Als lid van de OPR heeft u recht op een vrijwilligersvergoeding per vergadering.

Personeel
Personeelsleden krijgen vergoeding in uren binnen hun normjaartaak.

Stelt u zich beschikbaar?

Wilt u zich beschikbaar stellen als OPR lid? Meld u dan nu aan door een mail te sturen naar m.verheijen@plein013.nl .
Met vriendelijke groet,
Verkiezingscommissie OPR Plein 013

Scroll naar boven