Ouderkamer

De ouderkamer van basisschool Wandelbos

Iedere maandag tussen 8.30 uur en 10.00 uur

In de school is een sfeervolle ontmoetingsplek ingericht waar de ouders elkaar op een informele manier kunnen ontmoeten. Alle ouders zijn gedurende het hele jaar op maandag tussen 8.30 uur en 10.00 uur van harte welkom in de ouderkamer.

Tijdens de wekelijkse inloop in de ouderkamer worden verschillende  activiteiten georganiseerd. In de Nieuwsbrief van de school en op flyers aan de deur bij de klas ziet u wat er in een bepaalde week te doen is. Wat kunt u zoal verwachten?

Themabijeenkomsten

Dit zijn bijeenkomsten bedoeld voor alle ouders van de school waarbij informatie wordt gegeven en met elkaar wordt gesproken over onderwerpen die met opvoeding, onderwijs, gezondheid en wonen in de wijk te maken hebben. Regelmatig worden hierbij medewerkers van externe instanties, zoals onder andere de schoolverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker uitgenodigd.

Met de directeur aan tafel

De directeur komt tijdens een aantal bijeenkomsten in de ouderkamer en praat met de ouders over de verschillende ontwikkelingen die er plaatsvinden binnen de school. Hierbij is  er voor ouders volop gelegenheid om hun ideeën te geven.

Groepsinstructies in de ouderkamer voor de extra ondersteuning thuis

Gedurende de onderwijs projecten en thema’s waaraan de kinderen in de klas samen met de leerkracht werken, zijn er altijd twee momenten in de ouderkamer waarop ouders materialen in ontvangst nemen die ze thuis samen met hun kind kunnen gebruiken. Deze onderwijsondersteunende materialen bevatten leuke spelideeën die goed aansluiten bij het onderwijs aanbod uit de klas. De groepsinstructies zijn voor ouders van leerlingen uit de groepen 1, 2 en 3 en voor ouders van peuters.

Gezelschapsspelletjes in de klas

Een aantal keren per jaar worden er vanuit de ouderkamer gezelschapspelletjes in de klas georganiseerd. Alle ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 zijn dan op maandagochtend welkom om het eerste half uurtje aan te schuiven in de groep van hun kind en actief deel te nemen aan gezelschapsspelletjes.

Taallessen in de ouderkamer

Iedere maandagochtend worden er in de ouderkamer taallessen voor volwassenen gegeven. Deze lessen worden verzorgd door twee vrijwilligers die zelf vele jaren als leerkracht in het primair onderwijs werkzaam zijn geweest. Ouders die graag de Nederlandse taal willen leren zijn op maandagochtend tussen 9.30 uur en 11.30 uur van harte welkom voor de gratis les.

Graag tot ziens in de ouderkamer!

Namens het ouderkamer team,
Ien Frieling