Praktische informatie vanuit de directie

Dank voor uw positieve reacties! Via facebook, op de site maar ook persoonlijk of via collega’s. De gangen zien er mooi en vriendelijk uit. Vorige week kreeg ik van een kind uit groep 4 de vraag: “Heeft u die deuren zo mooi gemaakt?” We zijn er blij mee en denken dat deze verandering de sfeer binnen de school alleen nog maar zal verbeteren. We halen buiten naar binnen en zoeken de verbinding tussen de natuur en de school.

Op de toiletten van de kinderen kunt u ook de afbeelding van de klassendeur terugvinden. Iedere groep heeft nu een eigen toilet voor de jongens en voor de meisjes. Voor het gebruik van het toiletpapier en het wassen van de handen, zijn we met elkaar in gesprek om een goede oplossing te vinden. Hygiëne vinden we belangrijk!

Afgelopen maandag mocht ik tijdens de ouderkameractiviteit “met de directeur aan tafel”, een grote groep ouders vertellen waar we als school mee bezig zijn. Het deed me goed om een grote betrokkenheid te ervaren en ik vind het belangrijk om u goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de school. In de Nieuwsbrief van 30 november nodig ik u uit om op een avond in december deelgenoot te zijn van de ontwikkelingen en  speerpunten van onze school. Wordt vervolgd….

We hebben geconstateerd dat de verslagen (rapporten) in de verschillende bouwen niet uniform zijn. Op zich is dit niet erg maar we streven naar een uniform en duidelijk verslag, waarop duidelijk is te zien hoe het kind zich ontwikkelt. Het verslag gaat heten: Kijk, ik groei! en zal voor het eerst in de presentatiemap van maart 2018 zitten.

Het gaat daarbij om een paar aanpassingen en een meer uniforme uitstraling. Wel krijgt uw kind volgende week de presentatiemap mee naar huis. In de onderbouw zit hier een uitdraai van het registratiesysteem Kijk in. Alle andere kinderen (groepen 3 t/m 8) krijgen de map mee met daarin werkjes waarop zij trots zijn. Hier zit nog géén verslag in.

De leerkrachten gaan met u in gesprek over de inhoud van de map en de start van het schooljaar. Zij vertellen u waar het kind op dit moment staat en wat hij/zij nodig heeft.

De kinderen van groep 7 krijgen een voorlopig schooladvies. Daarnaast krijgen de kinderen van groep 7 een lijst met open avonden en dagen van de scholen voor Voortgezet Onderwijs. U kunt dan alvast een kijkje gaan nemen met uw kind op een school die ná groep 8 wellicht passend is.

In maart en in juni ontvangen alle kinderen een verslag en een toevoeging van de uitslagen van de Cito-toetsen.

Alle kinderen krijgen a.s. vrijdag een uitnodiging voor de ouder-kindgesprekken die een verplicht karakter hebben.. De nieuwe informatiebrief waarin u alles nog eens terug kunt lezen, zit voorin de presentatiemap die uw kind volgende week vrijdag mee krijgt.

Hiermee hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben.

Vriendelijke groet namens het gehele team,

Roberto van Dalen

Scroll naar boven