Praktische informatie vanuit de directie

Sinterklaas is aangekomen en dat hebben we gemerkt! De school is versierd en de kinderen stuiteren. Gezelligheid en sfeervolle activiteiten in de groepen die in het teken staan van de goed heilig man. Vrijdag 1 december ontvangen we Sinterklaas op school en het belooft een mooie ochtend te worden.

Op dinsdag 5 december wordt in de klas nog volop aandacht geschonken aan Sinterklaas. Op woensdag 6 december houden we op school een inloop uurtje. Dit houdt in dat de juffen en meneren gewoon om 8.30 uur in de klas zijn maar dat de kinderen iets later mogen komen. In ieder geval vóór half 10! Kinderen die dat leuk vinden mogen dan een cadeautje meenemen naar school.

In de vorige nieuwsbrief vertelde ik u al dat ik u graag op de hoogte wil houden van ontwikkelingen op de school. Ik ben hier nu zo’n 3 maanden de nieuwe directeur en wil mijn kijk graag met u delen. Daarom nodig ik belangstellenden uit om te kijken en luisteren naar mijn presentatie over de start op basisschool Wandelbos.

De presentatie is op woensdagavond 13 december om 20.00 uur in de aula van de school. Ik vertel u dan waar ik trots op ben, waar we met het team aan werken en waar we graag naar toe willen. Uiteraard krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen.

Ik hoop u te mogen begroeten tijdens deze informatieavond.

We kijken terug op geslaagde ouder-kindgesprekken. Een aantal ouders vroeg zich af waarom er geen rapport in de map zit. Hierover heb ik u in de vorige nieuwsbrief verteld hoe dit komt. We kiezen ervoor om 3 keer per jaar op vaste momenten, in gesprek te gaan (de ouder-kind gesprekken). Tijdens het eerste gesprek praten de leerkrachten met u en het kind over de start van het schooljaar en de inhoud van de presentatiemap. Tijdens het 2e en 3e gesprek zal het gesprek ook gaan over het verslag en de gemaakte toetsen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van uw kind zichtbaar gemaakt.

Dit schooljaar hebben we voor de kinderen van groep 7 het voorlopige schooladvies ingevoerd. Dit zorgt ervoor dat het voor kind en ouders duidelijker wordt, in welke richting we moeten denken als het gaat om het Voortgezet Onderwijs. De verschillende leerwegen (praktijk, basis, kader, TL, Havo en VWO) komen aan bod. Ook krijgen de kinderen van groep 7 een lijst met open dagen/avonden mee naar huis zodat zij zich vanaf januari al voorzichtig kunnen oriënteren op de verschillende scholen die er zijn. Het lijkt allemaal heel vroeg maar voor deze kinderen duurt de basisschool nog maar 1,5 jaar.

Laat ik dit stukje dan afsluiten met een prachtige foto die sinds vorige week op onze facebookpagina staat.

Wandelbos, hier groeit iets moois!

Vriendelijke groet namens het gehele team,

Roberto van Dalen

Scroll naar boven