Vanuit de MedezeggenschapsRaad

Op maandag 8 juni is er weer een MR vergadering.

Op de agenda staan oa het schoolplan 2015-2019, de formatie en de schoolgids.

Deze vergadering begint om 19.30 uur op school. U bent welkom!

Scroll naar boven