12 mei: Vergadering MedezeggenschapsRaad

Vlak na de meivakantie op dinsdag 12 mei is er weer een vergadering van de MR.

Op de agenda staat oa: onderwijstijd en vakantierooster, dagprogramma,schoolplan en formatie.

Deze vergadering is openbaar: dus u bent welkom.

We beginnen om 19.30 uur op school.

Scroll naar boven