De vrijwillige ouderbijdrage

In de schoolgids kunt u onder het kopje vrijwillige ouderbijdrage het volgende lezen:

Ondanks het feit dat de ouderbijdrage vrijwillig is, stelt de oudergeleding het op prijs dat alle ouders deze bijdrage (€20/ kind) voldoen. Zonder deze bijdrage kunnen de activiteiten (Sinterklaas, Warandeloop, Wandelbosfestival enz)  niet mogelijk worden gemaakt.

Kinderen die instromen na januari betalen de helft (€ 10,00).

Gezinnen met meer dan drie kinderen betalen maximaal voor drie kinderen.

Indien het moeilijk is om deze bijdrage te betalen bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op stichting Leergeld. In de schoolgids kunt u hierover meer lezen.

Ná de herfstvakantie ontvangt u via uw oudste kind de brief die hoort bij deze ouderbijdrage met het vriendelijke verzoek het genoemde bedrag van 20 euro per kind over te maken.

Scroll naar boven