Nieuw lid MR: Dennis Roepan

Beste ouders en leerlingen,

Als vader voel ik mij betrokken bij de kleinschalige prachtig gelegen basisschool Wandelbos waar mijn dochter Lina (klas meneer Jeffrey en juffrouw Bibian) en zoon Rohin (klas meneer Maarten) met plezier elke dag naartoe wandelen. Ik voel me geroepen om namens ouders mee te denken over onderwerpen die betrekking hebben op de school, haar omgeving, het onderwijs. Als lid van de medezeggenschapsraad wordt die mogelijkheid geboden. Ik merk dat ouders en leerlingen hun mening kunnen geven en het schoolmanagement en leerkrachten hieraan belang hechten en werkelijk iets met die input doen. Hiermee ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de school blijvend te laten bloeien! Ik heb oog voor langdurige resultaten; ik vind het belangrijk dat ook mijn jongste zoon Ravi over twee jaar een fijne schooltijd krijgt met goed onderwijs.
Heb je vragen, ideeën, wensen of opmerkingen spreek me gerust aan op het schoolplein.

Vriendelijke groeten en tot ziens op school,

Dennis Roepan

Scroll naar boven