Nieuws vanuit de directeur

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Allereerst nogmaals de beste wensen voor 2019. Dat dit jaar in alle opzichten een fijn jaar mag worden. We zijn 2019 gestart met 230 kinderen en zijn er trots op dat het goed met de school gaat.

We staan aan het begin van een nieuwe beleidsperiode (2019-2022) waarin we vooruit gaan kijken. Waar willen we over 4 jaar staan? Uiteraard kijken we ook terug…hebben we de doelen, die we wilden halen, bereikt? Waar staan we nu met de school?

De komende maanden gaan we met het team steeds de dialoog aan over speerpunten die we graag de komende 4 jaar op onze school willen aanpakken/ontwikkelen.

In de koffiekamer hebben we een grote boom op de ramen geschilderd met daaraan gekoppeld de speerpunten voor de komende jaren. Natuurlijk vallen er blaadjes (aandachtspunten) van de boom, maar ook nieuwe blaadjes ontstaan en groeien. Op deze manier wil ik voor de collega’s en belangstellenden zichtbaar maken waar we de komende periode aan werken en waarop de FOCUS ligt. De persoonlijke ontwikkeling van de collega’s staat uiteraard ook steeds centraal. Op Bs Wandelbos krijgt iedereen de kans om zich te ontwikkelen; zowel onze leerlingen als alle juffen en meneren.

Bs Wandelbos heeft de afgelopen beleidsperiode veel gepionierd waardoor we steeds beter in beeld krijgen wat goed werkt en wat juist minder goed bij onze school past. In de komende periode gaan we ons vooral richten op het formuleren van een gezamenlijke visie. Deze visie moet zichtbaar binnen de school worden. Een visie waarin we ons allemaal kunnen vinden en die we ook dagelijks uit willen stralen. Hierbij staan 3 kernwaarden centraal, van waaruit we steeds onze keuzes gaan maken. Vertrouwen, authenticiteit en professionaliteit.

Wat houden deze kernwaarden in? Waar geloven wij als school in?

We werken o.a. aan de professionaliteit door ons te scholen (individueel en met het hele team), maar ook door met elkaar de dialoog aan te gaan om met en van elkaar te leren.

Vertrouwen willen we terug zien in alle lagen op onze school. Vertrouwen van de directeur in de leerkrachten en andersom, maar ook vertrouwen van de leerkrachten in de leerlingen en andersom. Erop vertrouwen dat we de juiste dingen doen vanuit de juiste intenties.

Authenticiteit houdt in dat iedereen zichzelf mag en kan zijn. Iedereen doet ertoe op onze school. Samen maken we de school en komen we tot ontwikkeling. Rekening houden met elkaar en met elkaars kwaliteiten staat hoog op ons prioriteitenlijstje. Elkaar accepteren zoals je bent. Dit geldt ook voor onze leerlingen. We houden van diversiteit en zijn er trots op dat juist deze diversiteit op onze school, zo goed werkt.

Naast deze kernwaarden vinden we het belangrijk om steeds de verbinding met de wijk te zoeken. Wat kunnen we betekenen voor de wijk waarin onze school staat (West) en hoe kunnen we onze wijk nog beter betrekken bij onze school? Hier kunnen we de komende jaren zeker nog winst boeken.

Al deze plannen worden uitgewerkt in een beleidsplan (schoolplan), dat ieder jaar wordt geëvalueerd en bijgesteld. Het jaarplan (onderdeel van dit plan) wordt aan de MR voorgelegd. Dit zal op 12 februari gebeuren.

In deze Nieuwsbrief wil ik verder aandacht vragen voor het plannen van bezoekjes aan de tandarts en dokter, buiten schooltijd en de ouder-kindgesprekken, die binnenkort weer gehouden gaan worden. Daarnaast nieuws uit onze clusters, maar ook nieuws over muziek, beeldend vorming en natuur- en milieu educatie.

Genoeg informatie om eens lekker voor te gaan zitten en goed op de hoogte te blijven van al dat moois op onze school.

Vriendelijke groet,

Roberto van Dalen
Directeur Bs Wandelbos

Scroll naar boven