Oproep voor kandidaten voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Xpect Primair, onze scholengemeenschap

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is ingesteld door het bevoegd gezag van scholen, om zaken die alle scholen van Xpect Primair betreffen makkelijker, directer en eenduidig te regelen.    

Per 1 mei 2018 treden alle leden van de GMR af, omdat de zittingstermijn van 3 jaar verstreken is. Er mogen zich nieuwe kandidaten aanmelden en ook de zittende kandidaten mogen zich herkiesbaar stellen. Daarom is de GMR op zoek naar enthousiaste mensen, die willen meedenken en meepraten over de ontwikkelingen binnen de scholen van Xpect Primair en die hun instemming en advies willen geven aan de beleidskeuzes van het College van Bestuur.

Binnen de GMR van Xpect Primair is iedere school vertegenwoordigd door een ouderlid en een personeelslid. Per schooljaar worden 8 tot 10 vergaderingen gehouden.

Lijkt dit u interessant? En hebt u tijd en zin om gesprekspartner te zijn van het College van Bestuur en wilt u de bovenschoolse ontwikkelingen op de voet volgen, meldt u zich dan aan voor 25 maart 2018 bij:

Angela van de Broek, de notulant van de GMR
avdenbroek@hotmail.com

Onder vermelding van:

  • Kandidaatstelling GMR ouderlid of personeelslid
  • Naam van de school en natuurlijk uw eigen naam.

Wilt u wat meer informatie? Loop dan gerust even binnen op school. Juf Bibianne, juf Ilja , juf Kim of juf Adrienne staan u graag te woord.

Scroll naar boven