Schrijven op basisschool Wandelbos vanaf schooljaar 2015-2016

Dit schooljaar hebben we besloten om over te stappen op het schrijven met blokschrift. Hiervoor zijn de volgende argumenten:

  • We zien op basisschool Wandelbos verschillende leerlingen die motorisch het niet voor elkaar krijgen om goed verbonden schrift aan te leren. Blokschrift is eenvoudiger aan te leren.
  • Voor leerlingen met lees- en spellingsproblemen is het blokschrift duidelijker omdat leesletters en schrijfletters dan meer overeenkomen met elkaar.
  • Het schrijven in blokschrift vinden wij beter aansluiten bij de steeds verdergaande digitalisering in de maatschappij.

We gaan het blokschrift invoeren vanaf groep 3. We doen dit stapsgewijs. Dit schooljaar 2015-2016 gaan de leerlingen van groep 3 tot en met 8 die moeite hebben met het verbonden schrift over op blokschrift. De leerkracht bepaalt welke leerlingen dit zijn. De andere leerlingen blijven gewoon verbonden schrift schrijven. De jaren daarna voeren we het dit zo verder door. Leerlingen schrijven tot en met groep 4 in principe met potlood. Aan het eind van groep 4 gaan we kijken of de leerling kan overgaan op het schrijven met pen. Wanneer u vragen heeft over het schrijven kunt u altijd bij de leerkracht van uw kind terecht.

Scroll naar boven