Typecursus op basisschool Wandelbos voor de bovenbouw

Ook dit jaar bieden we de leerlingen van Wandelbos een typecursus aan. Goed kunnen typen op een computer is heel belangrijk op het voortgezet onderwijs en verder. We hebben gekozen voor een cursus via internet, zodat het niet plaatsgebonden is en de kosten voor u laag zijn. De aanbieder adviseert de cursus voor groep 6, 7 en 8 omdat er zelfstandigheid en leesvaardigheid verwacht wordt. Mocht uw kind niet kunnen wachten tot groep 6, dan kunt u uw kind uiteraard aanmelden. Wellicht is dan uw begeleiding wat meer noodzakelijk.

Op dinsdagmiddag na schooltijd is het mogelijk om onder begeleiding op school te oefenen!

Met de interactieve aanpak via internet leert uw kind in 30 lessen (ongeveer 10 weken) spelenderwijs blind typen. Voor meer informatie: kijk op www.ticken.nl. We hebben een schoolaccount aangemaakt, zodat de kosten voor u slechts € 14,00 zijn. Dat is het bedrag wat u betaalt voor de typecursus en het afleggen van een Ticken-examen.

Wat moet u doen?
U maakt € 14,00 over op rekeningnummer NL45 RABO 0162486855 ten name van Xpect Primair Wandelbos onder vermelding van “typecursus en naam kind”. Zodra we zien dat u betaald heeft, krijgt uw kind een persoonlijk account en kan het zowel thuis als op school aan de gang.

De leerkracht van uw kind kan via een dashboard de resultaten en voortgang zien. Hij of zij kan uw kind motiveren, maar niet echt begeleiden. We hebben op school beperkte ruimte om een aantal leerlingen te laten oefenen. Leerlingen die thuis geen computer hebben, krijgen op school voorrang, maar iedere leerling is welkom na schooltijd. Ook op vrijdagmiddag! De computerruimte is maandag, dinsdag en donderdag open tot 16.00 uur en vrijdagmiddag tot 14.00 uur. We benadrukken dat leerlingen dan zelfstandig leren typen.

U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid uw kind een online-typecursus aanbieden. Dat kan bij Ticken voor €77,50, maar kan ook bij elke andere aanbieder. We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben, maar als u vragen heeft, kunt u dat met een leerkracht van de bovenbouw bespreken.

Scroll naar boven