Vacature medezeggenschapsraad

Wist u dat iedere school een medezeggenschapsraad (MR) dient te hebben? Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van het team en ouders. Elke basisschool heeft verplicht een medezeggenschapsraad die meebeslist over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Best belangrijk dus!

De MR komt meerdere keren per jaar bij elkaar en praat over zeer uiteenlopende onderwerpen. Van jaarplan tot begroting, van arbobeleid tot pestprotocollen, van formatie tot schoolbezoeken, Passend Onderwijs en nog veel meer. Vergaderingen van de MR zijn openbaar; u bent dus altijd welkom op deze vergaderingen! De notulen zijn op te vragen bij Ilja (secretaris van de MR).Openheid is belangrijk, de MR komt ten slotte op voor de belangen van onze kinderen.

We hebben binnenkort een vacature binnen de oudergeleding van de MR. Heeft u belangstelling? Meldt u dan bij een van onze MR-leden of bezoek de volgende vergadering op 5 april.

Vragen? Laat ze ons horen!

Hartelijke groet,

Juffrouw Adrienne, juffrouw Maaike, juffrouw Ilja, Leo Bodelier (vader van Amber uit groep 7), Fatima El Gram (moeder van Yassmine uit groep 8) en Alma Leistra (moeder van Pepijn uit groep 3 en Feline uit groep 2)

Scroll naar boven