Beleid sociale veiligheid

Het plaatsen van beeld- en geluidsmateriaal van leerlingen op website, sociale media, schoolgids en nieuwsbrief, is verboden tenzij de ouders hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. Dit gebeurt tijdens het invullen van het aannameformulier wanneer uw kind hier op school start. U kunt deze toestemming jaarlijks wijzigen door dit aan te geven bij de leerkracht van uw kind. Hij of zij zal dit vervolgens bij de administratie laten wijzigen.

Het kan voorkomen dat ouders het vervelend vinden dat andere ouders foto’s maken van hun kinderen. Meestal overleggen deze ouders samen over het maken en gebruik van die foto’s, maar dit gebeurt zeker niet altijd.

De school wil voor álle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar kinderen (en hun ouders) bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd. Het publiceren van gemaakte foto’s en video’s door ouders op school is verboden en wij spreken ouders hier dan ook op aan.

Scroll naar boven