Nieuwsbrief 16 januari 2020

Beste ouders,

Allereerst de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Dat het voor u allen een mooi en fijn jaar mag worden waarin uw kind iedere dag met veel plezier naar school gaat.

In deze eerste Nieuwsbrief van 2020 wil ik u nog eens wijzen op het gebruik van onze Parro-app. In deze app kunt u wekelijks lezen wat er in de groep van uw kind allemaal gebeurt. Daarnaast wordt de app gebruikt om uw hulp in te schakelen en bepaalde zaken onder uw aandacht te brengen. Ik merk dat veel ouders de app gebruiken maar dat we nog lang niet alle ouders bereiken. Dat is jammer want we zien en horen veel ouders, dat de meerwaarde van de app voor een goede communicatie groot is. Mocht u de app dus nog niet gebruiken, dan hoop ik dat u zich hiervoor alsnog aanmeldt.

Ook aandacht in deze Nieuwsbrief voor de brief die u vorige week van mij ontving. In deze brief legde ik u uit waarom onze school op 30 en 31 januari dicht is. Het woord staking is niet op zijn plaats. We hebben, met alle scholen van Xpect ervoor gekozen om de tijd te nemen om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we het lerarentekort te lijf kunnen gaan. Daarnaast willen we ons buigen over hoe we in de toekomst de kwaliteit van ons onderwijs kunnen garanderen. Het lerarentekort is ook op onze school heel duidelijk te voelen. Gelukkig lukt het ons nog steeds om géén groepen naar huis te sturen, maar het wordt wel steeds lastiger. Soms staan er wel 3 verschillende leerkrachten in de groep om ervoor te zorgen dat de lessen doorgaan. Dit is misschien niet optimaal voor de ontwikkeling van uw kind, maar op dit moment wel de oplossing om bijvoorbeeld langdurige ziekte op te vangen. Ik ga er vanuit dat u alle vertrouwen heeft in de beslissingen die worden genomen. Basisschool Wandelbos doet er alles aan om de ontwikkeling van onze kinderen voorop te stellen en zal dat in de toekomst ook zeker blijven doen!

Sinds 2 weken spelen de kinderen tijdens de grote pauze in 2 groepen. Hierdoor is het beduidend minder druk op de speelplaats en kunnen de leerkrachten de kinderen beter in de gaten houden. Voor onze leerlingen is het wel even wennen want het kan zomaar zijn dat een goed vriendje of vriendinnetje net op een andere tijd buiten speelt. Dat is dan wel even balen! Gelukkig kunnen kinderen elkaar ná schooltijd ook zien en met elkaar afspreken.

Onze school is gelegen in de Wijk Tilburg West en speelt een belangrijke rol binnen deze wijk. De afgelopen jaren zijn er binnen de wijk verschillende samenwerkingsverbanden ontstaan tussen scholen onderling en partners in de wijk. De komende jaren willen we deze samenwerking nog verder versterken, waardoor alle kinderen in de wijk meer en betere kansen krijgen. Op woensdagmiddag 22 januari maken alle juffen en meneren kennis met elkaar. We willen naar een wijkgebonden aanpak en een integraal ondersteuningsaanbod, waardoor we alle kinderen uit de wijk zo goed mogelijk kunnen begeleiden. De komende maanden/jaren gaat u zeker nog meer horen van Wijk West. De scholen die zijn aangesloten bij Wijk West zijn: Antares, Jeanne D’arc, Hubertus, Auris Florant en Wandelbos.

Even terug naar onze school! Komt u ook naar de informatieavond op dinsdag 21 januari? Tijdens deze avond vertel ik ouders hoe ons schoolplan is opgebouwd en waar we de komende jaren aan gaan werken. Vanaf 19.30 uur bent u welkom in ons theater.

Vriendelijke groet,

Roberto van Dalen

 

Themaviering Winter

U bent van harte welkom op onze themaviering op vrijdagmorgen 17 januari. Vanaf 10.45 treden alle groepen in ons theater op. Vóór de kleine pauze treden alle groepen op voor elkaar en ná de kleine pauze treden de groepen weer één voor één op voor ouders en belangstellenden.

 Thema Sprookjes bij de kleuters

Na de kerstvakantie is er bij de kleuters een start gemaakt met een nieuw thema, namelijk Sprookjes! Gedurende dit thema zal er in iedere klas extra aandacht besteed worden aan verschillende sprookjes, die op vrijdag 7 februari te bewonderen zijn in ons eigen gemaakte sprookjesbos. Sprookjes als Roodkapje, Sneeuwwitje en Klein duimpje worden bijvoorbeeld voorgelezen en nagespeeld in de klas. Ook wordt er extra aandacht besteed aan de verschillende sprookjesfiguren, de kledingstukken en de gevoelens binnen de sprookjes. Mocht u thuis nog materialen hebben die te maken hebben met sprookjes, dan mogen deze altijd meegenomen worden door de kinderen. 

Natuur in de onderbouw

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van de onderbouw les gekregen over het helpen van de vogels in de winter. Besjes en zaadjes zijn moeilijk te vinden en de wormen kruipen dieper de grond in. Wat kunnen wij doen om de vogeltjes te helpen? Vogelvoer maken! Alle handjes gaan hard aan het werk om vogeltaartjes, vetbollen en pindakaasrolletjes te maken en worden hierbij lekker vies. Hierbij was het heel fijn dat er drie leerlingen van groep 8 bereid waren ons hierbij te helpen. Deze winter kunnen de vogeltjes lekker weer lekker smullen.

Activiteiten in de ouderkamer

Maandag 20 januari:

groepsinstructie en ouder-kindactiviteit

Vanaf 8.30 uur

Graag nodigen wij u uit voor het in ontvangst nemen van spelmaterialen voor uw kind.

Maandag 27 januari:

gezelschapspelletjes met de kleuters

Vanaf 8.45 uur

Graag nodigen wij u uit om hieraan deel te nemen.

 

Scroll naar boven