Nieuwsbrief 23 mei 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Morgen zijn onze leerlingen vrij. Met het team gaan we ons buigen over de formatie voor het komende jaar. Welke groepen hebben we en welke juffen en meneren staan voor de groep? Omdat we aan het groeien zijn, komen er volgend jaar ook nieuwe gezichten op onze school. Best spannend! Dit jaar zijn we gestart met 10 groepen, volgend jaar worden dit er 11. In de grote vakantie komen er 2 lokalen bij waardoor we op 12 leslokalen komen. De speelzaal van de kleuters zal verplaatst worden naar de aula.
Naast dit onderwerp gaan we vrijdag met het team ook de laatste hand leggen aan ons schoolplan. Tijdens de thema-avond van 7 mei jl. hebben we vanuit ouders input gekregen. Zij hebben meegedacht over onze gezamenlijke ambities, die we als school de komende jaren centraal stellen. Zo is er o.a. gesproken over: Wat is goed onderwijs en hoe ziet dat er uit? Wat verstaan we onder leren met lef? Hoe zoeken we de verbinding met de wijk?
Betrokkenheid en participatie van ouders vind ik erg belangrijk. We hebben een gezamenlijk doel en dat is de ontwikkeling en het welbevinden van al onze leerlingen. We willen een school zijn waar kinderen met plezier naar toe komen en waar we het maximale uit ieder kind halen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen niet alleen maar met rekenen en taal bezig zijn. Er is nog zoveel meer waar kinderen behoefte en recht op hebben. Zo willen we natuur en cultuur ook de aandacht geven, die het verdient. Een wat dacht u van de creatieve vakken zoals beeldend vormen en muziek. We willen talenten van kinderen zien en ontwikkelen en dan is het belangrijk dat we hiervoor ook ruimte en tijd creëren.
U wordt als ouder steeds op de hoogte gehouden van onze ontwikkelingen en mocht u daar vragen over hebben dan bent u altijd welkom om binnen te lopen.
Volgende week hebben we een korte week. Donderdag en vrijdag is de school dicht (Hemelvaart).
Tot slot: tijdens het Wandelbosfestival zijn kinderen naast het spelen o.l.v. ouder Janneke vd Pas, ook aan de slag gegaan met een creatieve bouwopdracht. Met stukjes schors, spijkers en een hamer, is het eindresultaat nu zichtbaar vanaf de speelplaats. Het past prima bij de visie van onze school: Kijk, ik groei!
Tot slot: noteer deze datum alvast in uw agenda…..vrijdagmorgen 14 juni. Alle groepen houden ná de kleine pauze van 10.30 uur weer een gezamenlijke viering in de aula. U wordt hier uiteraard voor uitgenodigd.
De volgende Nieuwsbrief kunt u op donderdag 6 juni verwachten.Vriendelijke groet,
Roberto van Dalen
Directeur Bs Wandelbos

Ouder-kindgesprekken komen eraan!!

Binnenkort krijgen de kinderen weer een verslag mee, waarin de groei van uw kind te zien is. Bij dit verslag horen ouder-kindgesprekken, waar wij u weer voor uit willen nodigen. Het gesprek bij het verslag is namelijk essentieel.

In week 23 (week van 3 juni) hangen er op de gang, naast de klassendeuren, weer intekenlijsten. U kunt hierop aangeven wanneer u dit gesprek met de leerkracht wenst te voeren. De gesprekken worden vanaf dinsdag 11 juni gevoerd.
11 juni is onze vaste middag-avond, waarop u kunt intekenen. De dagen daarop worden de gesprekken uitsluitend in de middag gevoerd.
Op 20 juni staat onze doorschuifmiddag op het programma, waarbij de kinderen kennis maken met de nieuwe juf/meneer.

Hulp gezocht groepen 3-4

De groepen 3-4  zijn we nog op zoek naar ouders die mee willen rijden naar de geitenboerderij
4B; maandag 24 juni 2019
3B; dinsdag 25 juni 2019
3A; donderdag 27 juni 2019
4A; maandag 1 juli 2019

Tevens gaan de groepen 4 op een informatieve, speelse excursie naar MacDonalds. We zoeken op maandag 24 juni van 9u/9.30u tot 12u/12.30u nog ouders die met groep 4A mee willen. En voor groep 4B op dinsdag 2 juli van 9u/9.30u tot 12u/12.30u.

Nu eens niet rechtstreeks nieuws van onze natuurpedagoog, maar een groot compliment voor het werk dat onze meneer Jael wekelijks verricht op onze school. In mijn gesprek met de ouders in de ouderkamer van afgelopen maandag, vertelde een ouder mij dat ze het zo fijn vindt dat er op onze school niet alleen aandacht is voor rekenen en taal maar ook voor praktische dingetjes. Als voorbeeld gaf ze dat haar dochter nu weet hoe ze een plantje moet overpotten en planten. Mooi toch? En als je dan goed rond kijkt, kom je tot de conclusie dat onze speelplaats er prachtig bij ligt. Laten we daar samen voor zorgen, ook ná schooltijd. Samen genieten van de natuur en hier zorg voor dragen….. dat vinden we belangrijk.

Nieuws vanuit de onderbouw

Danslessen van start!

Al een aantal maandagochtenden dansen de kleuters samen met dansdocente Meike op verschillende muziek. Samen gaan ze aan de slag met woorden, bewegingen en gevoelens bij het thema ‘Op reis’. In de klassen wordt het thema al steeds zichtbaarder en dit komt dan terug in de danslessen van Meike. Zo dansen de kinderen als tentstokken, of dansen ze met waterdruppels uit het zwembad.
Ze ontdekken zo de mogelijkheden van hun lijf en hun fantasie om te zetten in dans. Tijdens de lessen werken de kinderen samen met elkaar, door naar elkaar te kijken en leren ze respect te hebben voor elkaar en elkaars interpretaties van de muziek en dans. We gaan nog een aantal maandagen zo door en daar kijken de kleuters erg naar uit!

Nieuws uit de middenbouw

Tijdens het laatste thema dit jaar ‘De wereld in..’ wordt de focus gelegd op kerndoel 50: De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld. We laten de leerlingen kennis maken met het kaartlezen, verschillende werelddelen, verschillende talen, gebruiken, etenswaar, geloof en weersomstandigheden.  Meer specifiek gaan de leerlingen zelf, althans in groepjes, onderzoek doen naar een specifiek land.  Alle verzamelde informatie over het betreffende land, zal worden tentoongesteld tijdens onze landenmarkt. In elke klas zijn dan 4 á 5 landen vertegenwoordigd. Het zou mooi zijn als er van dit land wat delicatessen, kleding en artikelen vanuit thuis mee mogen komen en er ook meegedacht/gebakken wordt.  We hebben de leerlingen succescriteria gegeven om gericht onderzoek te doen (21st century skills).
Welke taal wordt er gesproken?
Welke kleding dragen ze in dat land?
Wat voor vervoersmiddelen zijn er voor handen?
Uiterlijke kenmerken, munteenheid etc.

Welke ouders zouden het leuk vinden om met een groepje leerlingen naar de bieb te gaan om boeken te zoeken over het betreffende land? Geef dit aan bij de leerkracht en dan zijn wij daar super blij mee! En de leerlingen ook. Zij leren meteen boeken zoeken in een grote bibliotheek. Wij zouden het allemaal te gek vinden als jullie op 28 juni rond 11.45u een kijkje komen nemen op onze landenmarkt!! Tot dan!!

Groep 5 bezoekt de komende weken het ‘Bewaarde land’. Hier leren we van alles over de natuur. Elke dag openen en sluiten we de dag met het ‘Bewaarde land-lied’. We moesten ook zelf een couplet bedenken voor het lied. Het lied zie je hieronder, het tweede couplet hebben we zelf geschreven!
Het bewaarde land -lied

Refrein:
Het bos groet met een welkomstgeur
De zon geeft een warme kleur
Het bos fluistert sprookjes over bos, mens en dier
Het water glinstert in de zon,
Ik wou dat ik hier blijven kon
Tis net of ik tover hier
Ik speel met plezier

Couplet: 
Dag zon, verwarm me met je licht
Dag wind waai geur in mijn gezicht
Ik deel mijn slablad met een slak
En zet een rupsje op zijn tak
Dag eik ik klim in jou, das fijn
Ik zal voorzichtig met je zijn

Refrein:
Het bos groet met een welkomstgeur
De zon geeft een warme kleur
Het bos fluistert sprookjes over bos, mens en dier
Het water glinstert in de zon,
Ik wou dat ik hier blijven kon
Tis net of ik tover hier
Ik speel met plezier

Couplet: 
Dag bos, het is fijn om hier te zijn
Dag duin, rollen van jou is fijn
De wachters leren ons heel veel
Over hoe ik in de natuur speel
Dag ree, ik hoop je weer te zien
Vrouw fleur zegt, met geluk misschien

Op donderdag 16 mei ging groep 6 naar de oude Warande. Met carnaval hebben wij een prijs gewonnen. De prijs bestond uit een excursie met meneer Jael en als afsluiting een heerlijke versierde wafel bij Grotto. In de ochtend liepen we naar de oude Warande, daar hebben we Mastermind en buskruit gespeeld. Naast het spelen is er ook enorm veel gesnoept!

Na de lunch heeft meneer Jael ons rondgeleid in de oude Warande en heeft hij verteld over de geschiedenis van de oude Warande. Dit blijkt een tuin of park te zijn. Ook vertelde meneer Jael dat er vroeger een dierentuin was. Daar zie je nog steeds restanten van.

De grondeekhoorns komen ook uit de dierentuin en leven nu voortaan in de natuur. Blijkbaar zijn die toen ontsnapt. Na deze rondleiding hebben we heel erg veel gesnoept! Een wafel met slagroom en heel erg veel snoepjes. Echt heel erg veel! Als je toen nog niet misselijk was van het snoepen, werd je dat nu wel.

Na een geslaagde dag zijn we teruggelopen naar school. Het was een fantastische dag!

Activiteiten in de ouderkamer

Voor de laatste periode van het schooljaar hebben we de volgende onderwerpen in de ouderkamer van basisschool Wandelbos.

maandag 27 mei gezelschapsspelletjes in de klas
maandag 3 juni groepsinstructie en ouder / kind activiteit
maandag 17 juni bibliotheekbezoek ’t Sant voor ouders en kinderen uit groep 3
maandag 24 juni evaluatie en afsluiting

Scroll naar boven