Nieuwsbrief 6 juni 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op 23 mei jl. ben ik aanwezig geweest bij de presentatie op onze school van de methode Blink. Zoals ik al eerder vertelde in de Nieuwsbrief zijn alle groepen op dit moment met een proefperiode aan de slag. Ik ben enthousiast! Blink is een methode voor Wereldoriëntatie en de visie hierachter heeft alles te maken met onderzoek, nieuwsgierigheid, ontwerpen, samenwerken en ontdekken. De leerkracht is de coach en fouten maken moet! Door de makers van deze methode is goed nagedacht over hoe je ervoor kunt zorgen dat leerlingen bepaalde zaken onthouden? (de plakfactor) Zo begint ieder thema met een vraag, foto of geluidje om de nieuwsgierigheid bij leerlingen op te wekken. De kracht van Blink zit hem in het onderzoekend en ontwerpend leren. Het is kerndoeldekkend en heeft een duidelijke onderzoeksaanpak waarbij de leerling centraal staat. Daarnaast is er ook aandacht voor topografie. Ieder thema kent 6 stappen, te weten:

 1. Introductie
 2. Onderzoekslessen
 3. Test jezelf
 4. Eigen onderzoek
 5. Presentatie
 6. Evaluatie

Ik zou zeggen: vraag eens aan uw kind hoe Blink bevalt.

De jaarkalender is bijna klaar. Hierin zijn de vakanties en vrije dagen opgenomen. U kunt de kalender ruim voor het einde van dit schooljaar verwachten, waardoor u op tijd zicht heeft op de activiteiten en bijzonderheden in het nieuwe schooljaar. Ook de formatie voor het komende jaar is helemaal rond. We gaan volgend jaar starten met 11 groepen en ruim 240 kinderen. Welke juf/meneer in welke groep staat en bij wie uw kind in de groep komt, wordt op maandag 17 juni bekend gemaakt. Alle kinderen krijgen dan een brief mee waarin dit allemaal wordt toegelicht. Op donderdag 20 juni maken de kinderen kennis met de nieuwe groep tijdens de doorschuifmiddag. Op deze middag zijn ook de kinderen aanwezig, die op de eerste schooldag starten, en de kinderen die vanaf een andere school naar onze school toe komen.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 20 juni.

Roberto van Dalen
Directeur Bs Wandelbos

Geef je op voor de Warandeloop!

Ben jij al 5 jaar? Wil je oefenen voor de Warandeloop 2019 of vind je het gewoon ontzettend leuk om hard te lopen, dan kun je je nu opgeven voor CZ Family run! Naast de kinderen mogen ook vaders, moeders, opa’s of oma’s mee rennen met deze run. Het gaat over een parcours van 2 kilometer door het centrum van Tilburg. De CZ family run wordt gehouden op zondag 1 september. Schrijf je nu in!

Als je je voor 30 juni 2019 inschrijft met de code ‘hardlopenmetCZ’ dan krijg je €3,- korting. Vergeet bij de inschrijving niet om onze school te benoemen. Je kunt je inschrijven via www.tilburgtenmiles.nl → deelnemen → CZ Family run → inschrijven.

Opbrengsten

Elk kind wil zich ontwikkelen. Opbrengsten van onderwijs zijn niet altijd en alleen maar zichtbaar of meetbaar met toetsen. Opbrengsten zijn veel meer!
Het is de ambitie van onze school om de opbrengsten van het onderwijs structureel te verbeteren. Hierbij kijken we naar de leerontwikkeling, de sociale emotionele ontwikkeling, burgerschap, motivatie en werkhouding.
Kwaliteit wordt zichtbaar gemaakt door de opbrengsten te volgen en vervolgens daarover in gesprek te gaan vanuit de vragen:

 1. Wat gaat goed?
 2. Wat kan beter?
 3. Wat moet beter?

Wij zien toetsen als een hulpmiddel om inzichtelijk te krijgen waar kinderen staan en wat ze geleerd hebben. We nemen toetsen af passend bij onze methode, maar ook landelijk genormeerde toetsen. Deze laatste zijn onafhankelijk en bieden vergelijkingsmateriaal met andere scholen.
De resultaten worden tweemaal per schooljaar geanalyseerd. Op basis hiervan worden beslissingen genomen op school-, groeps- en kindniveau. Er worden ambitiedoelen vastgesteld en verbeterplannen opgesteld.
Aan het eind van de basisschool baseren wij ons advies voor het voortgezet onderwijs op basis van de totale ontwikkeling van het kind en alle verzamelde toets- en observatiegegevens. In groep 7 krijgen onze leerlingen een voorlopig advies. In de loop van groep 8 wordt een definitief advies vastgesteld. Aan het einde van groep 8 nemen alle leerlingen deel aan de verplichte eindtoets voor taal en rekenen. Hiermee meten wij de kwaliteit van ons onderwijs aan het eind van acht jaar basisonderwijs. Dit is ook de verantwoording van onze eindopbrengsten naar de onderwijsinspectie.

Dana Wellens (IB-er Bs Wandelbos)

Muziek

Deze keer een kleine muzikale update van de groepen 3 en 4.
De groepen 3 zijn bezig met het lied ‘’Kleine Chineesje’’. De kinderen maken d.m.v. het lied kennis met Chinese melodieën. Naast het zingen van het liedje hebben de kinderen het lied ook deels op klokkenspellen gespeeld. Komende weken wordt er nog hard geoefend zodat de kinderen het lied kunnen laten horen bij de aankomende viering!

De groepen 4 zijn bezig geweest met ‘melodie’ en ‘componeren’. In groepjes hebben ze aan de hand van verschillende kleurenkaartjes eigen melodieën gecomponeerd. Deze composities hebben ze vervolgens uitgevoerd met de boomwhackers en gepresenteerd aan de rest van de klas. Een opdracht waarbij veel komt kijken, waaronder: samenwerken, luisteren, componeren, musiceren en presenteren.

NME update

De laatste lessen van het jaar komen voorbij, voor natuur dan in ieder geval. En dus ook voor Biolab.

Samen met Meneer Martijn ben ik aan het bekijken hoe de lessen, indeling en inhoud ieder jaar weer sterker en beter kunnen worden. Zodra we daar meer over weten horen jullie dat natuurlijk. Maar geloof ons, er wordt hard aan gewerkt in ieder opzicht.

Jullie hebben het al gezien de Eikenprocessierups is er weer, zo ook op het schoolplein. Sommige kunnen elkaar aardig gek maken en dat is wel te begrijpen want het is best spannend. De rupsen van deze nachtvlinders zijn niet goed om aan te raken dus gewoon op een afstandje kijken kan wel.
De haren irriteren flink en kunnen dus erg vervelend zijn. Hier een foto zodat je kan zien hoe deze er uiteindelijk als vlinder uit komt te zien (zie foto).

Ze komen steeds meer voor omdat wij een steeds warmer klimaat hebben. Ze zitten graag op de zonnige zuidelijke kant van de boom en verplaatsen zich ’s nachts. Koolmezen vinden deze lekker dus dat zijn hun vijanden.

En verder is dit nog wat we gedaan hebben of er komen gaat. De groepen 1/2 gaan vrijdag 7 juni de laatste plantjes in de wadi’s zetten. Groepen 3 en 4 hebben thee uit de natuur gedronken en vogelnestjes gemaakt. Ook groepen 5 en 6 hebben de laatste lessen al gehad. Groep 5 leerde over de opbouw en bestuiving van een bloem. Schilderen en natekenen van iets uit en in de natuur. En een wedstrijdje maak iets dat kan drijven in de natuur. Groep 6 leerde en onderzocht de diverse Nederlandse grondsoorten. Op locatie, geur, structuur en korrelgrootte.

Hierbij nog een keer de reminder voor wie wil om zaterdag 15 juni naar de Drijflanen te komen. Voor de IVN Slootjesdag aldaar. Dan kan je daar scheppen en onder begeleiding van de Tilburgse natuurkenner Henk Moller Pilot meer leren over de kleinste waterdiertjes. Van 11.00 – 16.00 uur bij de Kikkervisjespoel (vooraan voetbalveld Top Naeffdreef). Ik ben er ook 😊

Voor nu wil ik jullie ook nog wijzen op teken deze maanden als je met of zonder mij in de bossen bent. Controleer als kind of ouder op de warmere plekken op de huid op deze beestjes. Bekijk www.tekenradar.nl om een indicatie te hebben van waar ze zijn en het gevaar ervan.

Tot dan of tot de volgende keer.

Groeten, Meneer Jael

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau.

De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.

De VakantieBieb is geopend op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.

Veel leesplezier!

Groet,

Jessy

Mondzorg door Jeugdtandverzorging Tilburg

Veel ouders gaan zelf met hun zoon/dochter ieder half jaar naar de tandarts. Ouders voor wie dit niet mogelijk is kunnen gebruikmaken van de Samenwerkende Tandartsen Junior. Dit is een tandartspraktijk speciaal voor schoolgaande kinderen.

De voordelen voor schoolgaande kinderen:

 • Leerlingen worden opgehaald van school en na de behandeling teruggebracht
 • Poetsinformatie en poetsinstructie
 • Uitleg over wat gezonde voeding en eetmomenten betekenen voor je tanden
 • Na de behandeling ontvangen ouders een kort verslag
 • Wanneer blijkt dat het kind extra begeleiding nodig heeft dan wordt dat met de ouders besproken.
Voor meer informatie of aanmelden kunt u de websitebezoeken:

Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg
Noord Monteverdistraat 69
5049 EV Tilburg
Telefoon: 013-5430533
E-mail: tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl

Samenwerkende Tandartsen Junior is een instelling voor Jeugdtandverzorging.

Een kale boom, terwijl het lente is!?

In de gang, bij de ingang van de onderbouw staat een grote, dikke boom: Hakketak! Deze boom werd in de winter helemaal kaal, alle blaadjes vielen eraf. Nu het al een tijdje lente is, werd het hoog tijd om met Juffrouw Ceciel aan de slag te gaan om de boom te versieren. Deze week was het zover. De kleuters gingen allemaal een keer naar het atelier.

Tijdens de les in het atelier leren de kinderen nieuwe vaardigheden, zoals scheuren, vlechten, vormen omtrekken en knippen (in verschillende materialen). Daarnaast leren de kinderen kijken. Kijken naar kleuren, naar combinaties, naar materialen. De kleuters leren om niet ‘zomaar iets te pakken’, maar keuzes te maken vanuit hun vrije expressie.
Juffrouw Ceciel zorgt er ook voor dat er nieuwe begrippen worden geleerd en toegepast, zoals patronen leggen, kriskras of froemelen. (Vraag thuis maar eens… wat is froemelen…?)

Je ziet alle kleuters genieten. Ze genieten van de omgeving, ze werken in een echt atelier. Ze helpen elkaar, omdat je niet alles alleen kan doen. De kinderen gingen namelijk de boom laten groeien met nestjes en bladeren. De bladeren en nestjes moesten omgetrokken worden. Het ene kind hield de mal goed vast op het papier en het andere kind trok er een lijn om met het potlood. Daarna wisselden ze. Ze hielpen elkaar en hadden elkaar nodig.

Op de foto zie je Juffrouw Ceciel een aantal kinderen iets uitleggen over het maken van de nestjes. De nestjes en de bladeren kunt u bewonderen in de dikke, grote boom Hakketak en op de prikborden van de gangen van de kleuters.

Thema Op reis! met de kleuters.

Inmiddels zitten we alweer in week 5 van het thema ‘op reis’ en zijn er al veel verschillende onderwerpen aan bod gekomen binnen de drie kleuterklassen. Zo is het de eerste week gegaan over de camping. Wat is er allemaal te zien op de camping en wat neem je allemaal mee? Verschillende tenten en slaapspullen werden meegenomen door de kinderen, waardoor het thema vanaf week 1 direct is gaan leven.

In week twee stonden de vervoersmiddelen centraal. Welke vervoersmiddelen zijn er allemaal en wanneer maak je nu gebruik van een vliegtuig of een fiets? Samen met leerlingen van groep 7 werden er routes gemaakt op het schoolplein. Via verschillende vervoersmiddelen werden deze routes afgelegd door de kleuters.
In de derde en vierder week is het voornamelijk gegaan over de bagage. Soorten bagage als koffer, rugzak, tas en backpack kwamen ter spraken.  Vragen als; welke tas is het zwaarst, wat zit er allemaal in de koffer en wat voor spullen neem je zelf mee op reis, werden uitvoerig besproken in de klas.

In de huidige week, week vijf van het thema, staat het onderwerp zwemmen en water centraal. Gedurende deze week zal dan bijvoorbeeld onderzocht worden wat blijft drijven en zinken en waarom het eigenlijk van belang is dat je zwembandjes aan hebt in het zwembad of de zee.

In de laatste week van het thema zal het gaan over verre reizen en alles wat daarbij komt kijken. Verschillende talen, landen en bezienswaardigheden worden in deze week besproken en bekeken met de kleuters.

Afsluiting thema ‘op reis’ bij de kleuters op woensdag 19 juni.

Op woensdag 19 juni wordt het thema ‘op reis’ bij de kleuters afgesloten doormiddel van een eigen gemaakte Wandelbos camping op het schoolplein. Kinderen mogen deze dag hun eigen tent meenemen naar school, die wij vervolgens gaan opzetten op het schoolplein
Vanaf 11:00 uur bent u welkom om een kijkje te komen nemen op de camping. Vanaf 11:30 zal de camping weer sluiten, zodat alles weer netjes opgeruimd kan worden en de kinderen om 12:15 weer naar huis kunnen gaan.

Wij hopen op veel bezoekers!

Nieuws uit groep 5: een uitnodiging!

Nieuws uit groep 8: De musical

De afgelopen maanden zijn we heel veel gaan oefenen voor de musical. Iedereen was heel enthousiast om te weten waar de musical over ging en over welke rollen we zouden gaan krijgen. Het solo zingen vinden we nog spannend. Maar we oefenen op school bijna elke dag dus dat is wel fijn en leuk. De kinderen van de musical dragen leuke kostuums.

Op 1 Juli treden we alleen voor de kleuters op, maar we doen dan alleen de liedjes. Op woensdag treden we op voor groep 3 tot 7, en ‘s avonds treden we op voor de mensen die wij zelf hebben uitgenodigd. Ieder van ons krijgt 4 kaartjes om de mensen die we willen, uit te nodigen. En die avond is iedereen welkom vanaf 19:15. De musical start om 19:30.

Wij raden u af om kleine kinderen mee te nemen! Dit kan zorgen voor onrust.
Wij hebben heel erg veel zin in de musical. We hopen dat iedereen die komt het heel leuk gaat vinden.

Groetjes,
Charlize en Ziggi (groep 8)

Activiteiten in de ouderkamer

Voor de laatste periode van het schooljaar hebben we de volgende onderwerpen in de ouderkamer van basisschool Wandelbos.

maandag 17 juni bibliotheekbezoek ’t Sant voor ouders en kinderen uit groep 3
maandag 24 juni evaluatie en afsluiting

Scroll naar boven