Nieuwsbrief 4 juli 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De allerlaatste Nieuwsbrief van dit schooljaar. Een mooie gelegenheid om u allen te bedanken en een hele fijne zomervakantie toe te wensen. We kijken met het team terug op een fijn schooljaar, waarin we met het team gestart zijn met een herijking van onze schoolvisie. Het heeft ons nu al veel opgeleverd. Ik ben er enorm trots op dat ik hier op school mag werken en denk dat ik ná 2 schooljaren mag zeggen, dat het ook mijn schooltje is. Het voelt in ieder geval fijn om hier te zijn en leiding te geven aan een enthousiast team met collega’s. Het aantal leerlingen op onze school is nog steeds aan het groeien. Zo denk ik in september de 250e leerling te mogen begroeten op onze school. Gelukkig zijn we hierop voorbereid en komen er in de vakantie 2 lokalen en 2 juffen bij.

Op de informatieavond van 28 augustus wil ik u graag welkom heten en vertellen wat u in schooljaar 2019-2020 kunt verwachten. We groeien en bloeien en willen dit zichtbaar maken door met het team een duidelijke koers te varen, kennis en vaardigheden te vergroten, samen te werken en te leren, werken aan eigen leerdoelen, aan sluiten bij interesses, ouders actief betrekken, activiteiten organiseren en samen werken met partners en deskundigen. Dit alles in een sfeervolle- en betekenisvolle omgeving, waarin we leren, genieten en plezier maken.

Tevens is de informatieavond een mooi moment om kennis te maken met onze nieuwe aula. Ná deze opening kunt u vervolgens met de leerkracht van uw kind mee naar de klas, om daar in gesprek te gaan met de leerkracht. Hij/zij zal u het reilen en zijlen van de groep vertellen.

In december zal het nieuwe schoolplan voor 2020-2023 gepresenteerd worden. Ik kijk hier erg naar uit omdat dit het gezamenlijk, nieuwe plan van ons team is waaraan we allemaal hebben meegewerkt. Daarbij is het van essentieel belang dat wij in de klassen en op de school laten zien waar wij als team Wandelbos voor staan.

Sluit ik dit stukje af met een mededeling vanuit onze combinatie-functionaris Gerben. Sinds een aantal jaren is meneer Gerben een bekend gezicht op onze school. Naast de gymlessen, die hij geeft aan onze kinderen is hij zeer betrokken bij de sporttoernooien en de buitenschoolse sportactiviteiten. Meneer Gerben heeft vanaf volgend schooljaar een nieuwe baan. Hij zal teamleider Beweegteam Onderwijs worden en kan dan geen gymlessen meer verzorgen aan de kinderen van onze school. Gelukkig is en ná goed overleg een nieuwe gymdocent aangesteld, in wie veel vertrouwen is, zodat de vacature met een goed gevoel ingevuld zal gaan worden. Ik wil meneer Gerben hartelijk danken voor zijn inzet en betrokkenheid. We gaan hem missen!

Op vrijdagmiddag 5 juli nemen we om 12.15 uur even afscheid van elkaar. De kinderen van groep 8 gaan definitief van onze school af en hebben allemaal een fijn plekje gevonden op een school die passend is. Ik hoop u vrijdagmiddag nog een hand te kunnen geven of te begroeten.  Nogmaals dank voor de betrokkenheid en het vertrouwen in de school.
Ook volgend jaar staat team Wandelbos voor u en uw kinderen klaar. Nu eerst genieten van een welverdiende vakantie. We zien elkaar weer op maandagmorgen 19 augustus. Tot dan!

Vriendelijke groet,
Roberto van Dalen

Geen hulp gezocht deze keer maar een woord van dank namens alle juffen en meneren voor de inzet en betrokkenheid. Zonder de hulp van ouders kunnen wij activiteiten niet de invulling geven, die we graag willen. Super bedankt!

Vanuit Cultuur

Zoals u wellicht heeft vernomen, is Basisschool Wandelbos aangesloten bij pact West. Dit houdt in dat de scholen intensief en constructief gaan samenwerken waar dat gewenst of noodzakelijk is.

Met betrekking tot cultuur (en alle disciplines die daarbij horen: dans, literatuur, drama, beeldende vorming, cultureel erfgoed, muziek) is door de Stichting een cultuurcoach aangesteld.

Zij (Miriam Alders) zal de scholen in West begeleiden bij het maken van cultuurbeleid en ook heeft zij een sturende rol in de uitvoering daarvan. Momenteel is zij in de onderzoeksfase, waarin zij inventariseert waar de scholen staan, waar behoefte aan is en waar overlap/samenwerking mogelijk is. In schooljaar 2019-2020 zal dus een start gemaakt worden met het maken van de cultuurplannen. We proberen in de komende 4 jaar, deze plannen sterker weg te zetten om te zorgen dat het een vaste plek krijgt binnen BS Wandelbos.

Wel kan ik u alvast melden dat alle hulp op prijs gesteld wordt. In het begin van het schooljaar wil ik een inventarisatie maken van de competenties/kennis/expertises van alle ouders/opa’s of oma’s/etc.

(denk aan: houtbewerking, boetseren, textiel, literatuur, filosofie etc)

Op deze wijze kunnen we u makkelijker actief benaderen wanneer er bij een les een bepaald vakmanschap van pas komt.

We zijn namelijk erg blij met alle hulp/expertise die we via de leerlingen kunnen krijgen!

Ik hoop u volgend schooljaar te horen!

 

Groetjes, juf Kim Bleijs

Het schaken begint te leven op onze school

In november 2017 zijn vier kinderen begonnen aan hun stap 1 diploma. Met dit diploma toon je aan dat je alle spelregels van het schaken beheerst, inclusief het noteren van de zetten. Een jaar geleden zijn Anne van Berkel en Pepijn Mulleman geslaagd voor hun stap 1 diploma. Nu een jaar later zie je regelmatig op het schoolplein kinderen met grote schaakstukken in de weer. Pepijn heeft onlangs ook zijn stap 2 diploma behaald. Van groep 7 zitten Ruud en Martijn op het einde van hun stap 1 werkboek en ik verwacht dat die in het komende najaar hun stap 1 diploma zullen halen. Verder lopen er sinds enige tijd vijf leerlingen van groep zes met de schaaklessen mee op de maandagmiddag. Pepijn ondersteunt deze lessen ook en daar is hun schaaktrainer blij mee. Ik verwacht dat deze leerlingen ook ergens voor de kerst hun stap één diploma zullen halen. Leuk om te zien is dat op het schoolplein zelfs sommige kinderen uit de onderbouw al weten hoe de schaakstukken lopen. Wellicht kan daar komend schooljaar ook verder op worden ingezet om hun schaakvaardigheden verder te ontwikkelen.

Schaken is goed voor het leervermogen van het kind. Kinderen leren zich beter te concentreren, vooruit te denken, verlies te incasseren, samen te werken enz.

Rick van Loy (schaaktrainer)

VakantieBieb App

Het heeft al eerder in de nieuwsbrief te staan, maar is zeker van belang om nog eens te herhalen.

Net als voorgaande jaren kan er dit jaar tijdens de vakantie weer gelezen worden via de VakantieBieb app. Het doel is het leesniveau van leerlingen in groep 3 t/m 8 op peil te houden. Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, kunnen wel één tot twee AVI-niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk voor een kind. De app is voor iedereen, ook als je geen lid bent van de Bibliotheek en al enige tijd te downloaden. En leuk nieuws, er staan ook boeken in voor volwassenen.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Jessy de Vet

Kleuters langs het ontdekstation!

Helaas kon groep 1/2A door de hitte vorige week niet meer gaan, maar op dinsdag 2 juli zijn groep 1/2B en 1/2C langs het ontdekstation geweest. Met een aantal hulpouders (dank daarvoor!) vetrokken de klassen in een stadsbus richting de stad, om vervolgens via het centraal station naar het eindpunt te lopen. Alleen dit al was een ware attractie voor veel kleuters.
Eenmaal bij het ontdekstation aangekomen, werden de leerlingen meegenomen in de wereld van techniek en scheikunde. Leerlingen kregen echte lab jassen aan en zijn onder begeleiding verschillende proefjes gaan doen. Zo hebben de leerlingen bijvoorbeeld gel veranderd in water, zijn er lavalampen gemaakt en werd er geld in brand gestoken zonder dat het kapot ging.

De leerlingen hebben een fantastische ochtend en middag beleefd en zijn zeker weer een ervaring rijker!

Ontdekstation (groep 4)

Afgelopen maandag heeft groep 4A een scrapworkshop gehad bij het ontdekstation. Hierbij zijn we aan de slag gegaan met oude of kapotte apparaten en hebben we ontdekt hoe deze er van binnen uit zien. Met die onderdelen zijn nieuwe creaties, zoals robots gemaakt. Tijdens de workshop hebben we ook geleerd allerlei tangen, schroevendraaiers en lijmpistolen juist te gebruiken.  Het was een erg leuke en leerzame middag.
Het ontdekstation blijft ook in de zomervakantie open en is zeker de moeite waard om te bezoeken. Meer informatie vind je op www.ontdekstation013.nl
Scroll naar boven